> Masalah dengan Faks/Telefon > Tidak Boleh Menghantar Faks dengan Menentukan Destinasi dalam Sejarah Penghantaran
6SHC-037

Tidak Boleh Menghantar Faks dengan Menentukan Destinasi dalam Sejarah Penghantaran

Paparan sejarah tidak tersedia apabila tiada data sejarah wujud atau fungsi sejarah dihadkan. Semak yang berikut.

Adakah anda telah MEMATIKAN mesin itu?

MEMATIKAN mesin menyebabkan data sejarah yang disimpan akan dipadam.

Adakah anda menetapkan <Hadkan Destinasi Baharu> kepada <Aktif>?

Jika anda menetapkan kepada <Aktif>, data sejarah yang disimpan sebelum tetapan kepada <Aktif> akan dipadam.

Adakah anda menetapkan <Hadkn Mnghantar Sml dpd Log> kepada <Aktif>?

Jika anda menetapkan kepada <Aktif>, anda tidak boleh menentukan destinasi daripada sejarah.