> Masalah dengan Faks/Telefon > Kelajuan Penerimaan Adalah Rendah
6SHC-03F

Kelajuan Penerimaan Adalah Rendah

Hubungi penghantar untuk memeriksa sama ada tetapan resolusi adalah betul.