> Masalah dengan Rangkaian > Tidak Boleh Disambungkan ke Rangkaian
6SHC-01C

Tidak Boleh Disambungkan ke Rangkaian

Kemungkinan berpunca apabila pemilihan tetapan port atau alamat IP adalah salah. Semak yang berikut.
Lihat juga perkara di bawah.

Adakah port yang betul telah dipilih?

Semak tetapan port.
Apabila tidak ada port yang sesuai, ciptanya dengan pemacu pencetak.  

Adakah alamat IP ditetapkan dengan betul?

Jalankan ujian sambungan untuk memeriksa sama ada alamat IP ditetapkan dengan betul.
Dalam persekitaran DHCP, alamat IP diperoleh secara automatik. Semak sama ada alamat IP semasa ditetapkan dengan betul. Jika alamat IP tidak ditetapkan dengan betul, semak sama ada fungsi DHCP penghala atau titik akses diaktifkan.  
NOTA
Mengikut lalai kilang, <DHCP> dan <IP Auto> diaktifkan supaya mesin memperoleh alamat IP secara automatik.

Adakah alamat subrangkaian adalah sebahagian daripada alamat IP mesin dan adakah alamat IP komputer sepadan antara satu sama lain?

Jika alamat subrangkaian tidak sepadan, sepadankannya dengan menukar alamat IP mesin dan komputer.  

Adakah komunikasi tidak dihadkan oleh tembok api pada komputer anda?

Jika alamat IP atau alamat MAC dimasukkan dengan salah, anda tidak boleh mengakses mesin itu. Oleh itu, anda perlu menggunakan panel operasi untuk menetapkan <Penapis Alamat IPv4>, <Penapis Alamat IPv6>, atau <Penapis Alamat MAC> kepada <Tak Akt>.

Jika mesin DIMATIKAN dan kemudian DIHIDUPKAN semula, adakah komunikasi telah dilumpuhkan?

Apabila mesin DIMATIKAN dan kemudian DIHIDUPKAN semula, ia mungkin disebabkan mesin ditugaskan dengan alamat IP berbeza daripada alamat IP yang pernah digunakan. Apabila menggunakan DHCP, hubungi pentadbir rangkaian anda dan lakukan salah satu daripada tetapan berikut.
Tetapkan <Kemas Kini Dinamik DNS> kepada <Aktif> pada mesin.  
Lakukan tetapan supaya alamat IP yang sama sentiasa ditugaskan pada setiap kali mesin dimulakan.