> Masalah dengan Rangkaian > Tidak Boleh Disambungkan ke Pencetak Kongsi
6SHC-01K

Tidak Boleh Disambungkan ke Pencetak Kongsi

Semak sama ada mesin itu muncul antara pencetak dikongsi di rangkaian termasuk pelayan cetak.  
Jika ia tidak terpapar, hubungi pentadbir rangkaian atau pelayan.