> Masalah dengan Rangkaian > Tidak Dapat Mencari Pelayan Cetak untuk Disambungkan
441S-00K

Tidak Dapat Mencari Pelayan Cetak untuk Disambungkan

Semak status pelayan cetak dan komputer.
Semak sama ada pelayan cetak dan komputer disambung dengan betul.
Semak sama ada pelayan cetak sedang dijalankan.
Semak sama ada anda mempunyai hak pengguna untuk menyambung ke pelayan cetak. Jika anda tidak pasti, hubungi pentadbir pelayan.
Semak sama ada [Network discovery] didayakan.