> Masalah dengan Rangkaian > Tidak pasti dengan Alamat IP yang Ditetapkan
6SHC-01F

Tidak pasti dengan Alamat IP yang Ditetapkan

Anda boleh memeriksa alamat IP itu menggunakan prosedur berikut.

Melihat Tetapan IPv4

<Pgawas Status> <Maklumat Rangkaian> <IPv4> Pilih tetapan untuk melihat Semak tetapan

Melihat Tetapan IPv6

<Pgawas Status> <Maklumat Rangkaian> <IPv6> Pilih tetapan untuk melihat Semak tetapan