> Masalah dengan Pengimbasan > Dokumen Yang Diimbas Mengalami Perembesan Cetakan
6SHC-03R

Dokumen Yang Diimbas Mengalami Perembesan Cetakan

Perembesan cetakan mungkin berlaku jika tetapan kepadatan tidak betul. Semak sama ada pelarasan kepadatan adalah betul dan jika perlu, tukar tetapan itu.