> Masalah dengan Pengimbasan > Dokumen Diimbas adalah Pucat atau Kotor
6SHC-03L

Dokumen Diimbas adalah Pucat atau Kotor

Kemungkinan berpunca apabila kaca platen atau penyuap adalah kotor atau terdapat masalah dengan pemacu pengimbas. Semak yang berikut.

Adakah kaca platen atau penyuap adalah kotor?

Bersihkan kaca platen atau penyuap.

Adakah pengimbasan melalui aplikasi lain adalah jelas?

Jika pengimbasan melalui aplikasi lain adalah jelas, terdapat kemungkinan wujudnya masalah dengan pemacu atau perisian pengimbas. Pasang semula pemacu atau perisian pengimbas.