> Masalah dengan Pengimbasan > Tidak Boleh Menyimpan Dokumen Yang Diimbas ke dalam Komputer
6SHC-03J

Tidak Boleh Menyimpan Dokumen Yang Diimbas ke dalam Komputer

Kemungkinan berpunca apabila dokumen asal tidak diletakkan dengan betul atau terdapat masalah dengan pemacu pengimbas. Periksa yang berikut.

Adakah dokumen asal diletakkan dengan betul?

Letakkan yang asal dengan betul.  

Adakah terdapat masalah dengan pemacu atau perisian pengimbas?

Pasang semula pemacu atau perisian pengimbas.