> Μηνύματα και κωδικοί σφαλμάτων > Μέτρα για κάθε κωδικό σφάλματος
54WK-039

Μέτρα για κάθε κωδικό σφάλματος

Ελέγξτε τα ακόλουθα για να βρείτε τις πιθανές αιτίες και λύσεις για κάθε κωδικό σφάλματος.
Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, όπως για παράδειγμα εάν η εκτύπωση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία ή εάν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ ή ένα σαρωμένο πρωτότυπο, ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος εμφανίζεται σε μια αναφορά ή στην οθόνη ως τριψήφιος αριθμός.
Για να μάθετε τον τρόπο εκτύπωσης μιας αναφοράς σφάλματος και των πληροφοριών στην αναφορά, ανατρέξτε στην ενότητα
Για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη του αρχείου καταγραφής εργασιών, ανατρέξτε στην ενότητα

#001 έως #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 έως #499

#401
#406
#408

#701 έως #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 έως #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 έως #999

#934
#995