> Άλλα προβλήματα > Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών λόγω έλλειψης μνήμης
54WK-06R

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών λόγω έλλειψης μνήμης

Αυξήστε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη.
Εάν υπάρχει στην ουρά μια εργασία αποστολής ή εκτύπωσης, περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εργασία.
Εκτυπώστε, στείλτε ή διαγράψτε τα περιττά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.