> Προβλήματα με ασύρματη σύνδεση LAN > Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση σε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο LAN
54WK-049

Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση σε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο LAN

Δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης σε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο LAN.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι ακόλουθοι τύποι: καλώδιο USB και ασύρματο LAN ή καλώδιο USB και ενσύρματο LAN.