> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Οι εκτυπώσεις είναι ξεθωριασμένες
54WK-09J

Οι εκτυπώσεις είναι ξεθωριασμένες

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι εξαντλείται η ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί. Επιπλέον, καθορίστε σωστά τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού.

Είναι η εκτύπωση αχνή ή ανομοιόμορφη ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή το περιβάλλον λειτουργίας;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Βελτίωση σταθεροποίησης>. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση κατάστασης, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν οριστεί στη θέση <On>, μπορεί να εμφανιστούν μετεικάσματα σε κενές περιοχές.

Είναι εγκατεστημένη η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα;

Όταν η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα στο περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή, εμφανίζεται υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή διάχυση γραφίτη σε εικόνες και κείμενο. Αν η επιλογή <Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας> έχει οριστεί σε <On>, η συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής αφαιρείται. Η αφαίρεση της συμπύκνωσης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα λόγω αλλαγών θερμοκρασίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν εκτελείται αφαίρεση της υγρασίας, η εκτύπωση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά και να εξέλθει λευκό χαρτί από τη συσκευή.
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της αφαίρεσης συμπύκνωσης.
Εάν ορίσετε την επιλογή <On>, η ρύθμιση για τον Αυτόματο τερματισμό απενεργοποιείται.

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, εάν είναι απαραίτητο.
Ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο επίπεδο γραφίτη, η κασέτα γραφίτη μπορεί να έχει προσεγγίσει το τέλος της διάρκειας ζωής της εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών της συσκευής και των υποβαθμισμένων υλικών στην κασέτα. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.

Εξέρχονται οι εκτυπώσεις αποχρωματισμένες αμέσως μετά την αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη;

Οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται αποχρωματισμένες αμέσως μετά την αντικατάσταση των κασετών γραφίτη με νέες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ορισμός της επιλογής <Μείωσ Αχν Εκτ μετ την Αντ κασ> στη θέση <On> μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ρύθμιση εφαρμόζεται μετά την επόμενη αντικατάσταση των κασετών γραφίτη.
Αμέσως μετά την αντικατάσταση των κασετών, απαιτείται λίγη ώρα έως ότου ο γραφίτης κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο εσωτερικό της κασέτας.