> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται στίγματα
54WK-02K

Εμφανίζονται στίγματα

Η μονάδα στερέωσης μπορεί να είναι βρώμικη.
Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.
Αν ο καθαρισμός της μονάδας στερέωσης δεν επιλύσει το πρόβλημα, η ρύθμιση της επιλογής <Μείωσ Λεκ σε Χαρτ απ Γραφ.1> στη θέση <On> ενδέχεται να το επιλύσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.