> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Οι εκτυπώσεις έχουν αχνό χρώμα
54WK-02F

Οι εκτυπώσεις έχουν αχνό χρώμα

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με το πρωτότυπο ή ότι εξαντλείται η ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Μήπως το πρωτότυπο έχει χρώμα στο φόντο ή λεκέδες, ή προσπαθείτε να αντιγράψετε ένα πρωτότυπο που έχει εκτυπωθεί σε λεπτό χαρτί, π.χ. εφημερίδα, με αποτέλεσμα να φαίνονται οι εικόνες και το κείμενο που υπάρχουν στην άλλη πλευρά του;

Ελέγξτε το πρωτότυπο και προσαρμόστε ανάλογα τις ρυθμίσεις πυκνότητας.

Εκτυπώνονται οι λευκές περιοχές ελαφρώς χρωματισμένες;

Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής <Αποφυγή Θαμπάδας>. Εάν ορίσετε την επιλογή στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι πιο αχνή.

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, εάν είναι απαραίτητο.
Ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο επίπεδο γραφίτη, η κασέτα γραφίτη μπορεί να έχει προσεγγίσει το τέλος της διάρκειας ζωής της εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών της συσκευής και των υποβαθμισμένων υλικών στην κασέτα. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.