> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται λωρίδες/Η εκτύπωση δεν είναι ομοιόμορφη
54WK-02E

Εμφανίζονται λωρίδες/Η εκτύπωση δεν είναι ομοιόμορφη

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι εξαντλείται η ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Είναι λερωμένη η επιφάνεια σάρωσης;

Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης και το κάτω μέρος του τροφοδότη.

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;

Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.

Είναι εγκατεστημένη η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα;

Όταν η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα στο περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή, εμφανίζεται υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή διάχυση γραφίτη σε εικόνες και κείμενο. Αν η επιλογή <Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας> έχει οριστεί σε <On>, η συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής αφαιρείται. Η αφαίρεση της συμπύκνωσης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα λόγω αλλαγών θερμοκρασίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν εκτελείται αφαίρεση της υγρασίας, η εκτύπωση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά και να εξέλθει λευκό χαρτί από τη συσκευή.
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της αφαίρεσης συμπύκνωσης.
Εάν ορίσετε την επιλογή <On>, η ρύθμιση για τον Αυτόματο τερματισμό απενεργοποιείται.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Λειτουργία υψηλής υγρασίας>. Εάν ορίσετε αυτό το στοιχείο στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On> και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον χαμηλής υγρασίας, οι εικόνες και το κείμενο των εκτυπώσεων ενδέχεται να είναι θαμπά.

Είναι η εκτύπωση αχνή ή ανομοιόμορφη ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή το περιβάλλον λειτουργίας;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Βελτίωση σταθεροποίησης>. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση κατάστασης, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε κυρτωμένες εκτυπώσεις ή χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Εάν οριστεί στη θέση <On>, μπορεί να εμφανιστούν μετεικάσματα σε κενές περιοχές.

Μήπως χρησιμοποιείτε χαρτί που περιέχει μεγάλη ποσότητα σκόνης χαρτιού; (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Η χρήση εξαιρετικά σκονισμένου χαρτιού μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις. Εάν ορίσετε την επιλογή <Διόρθ εικόν λόγω χαρτόσκονης> στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.

Είναι σωστή η διόρθωση αποκλίσεων χρωμάτων ή η διόρθωση χρωματικού τόνου;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Διόρθωση αποκλ χρωμάτ>. Εάν ορίσετε αυτό το στοιχείο στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Μείωση γραμ. τύμπανου>. Εάν ορίσετε αυτό το στοιχείο στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, εάν είναι απαραίτητο.
Ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο επίπεδο γραφίτη, η κασέτα γραφίτη μπορεί να έχει προσεγγίσει το τέλος της διάρκειας ζωής της εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών της συσκευής και των υποβαθμισμένων υλικών στην κασέτα. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.