> Μηνύματα και κωδικοί σφαλμάτων > Μέτρα για κάθε μήνυμα
54WK-004

Μέτρα για κάθε μήνυμα

Ελέγξτε τα ακόλουθα για να βρείτε τις πιθανές αιτίες και λύσεις για κάθε μήνυμα.
Εάν δεν μπορείτε να στείλετε φαξ ή η μνήμη είναι πλήρης ή αντιμετωπίζετε λειτουργικά προβλήματα, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.
Ίσως χρησιμοποιείται μια μη αυθεντική κασέτα ή μια κασέτα εκτός Canon. Η ποσότητα στην κασέτα δεν προβάλλεται κανονικά.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επαλήθευση του πιστοποιητικού.
Απαγόρευση αντιγραφής Άσπρου & Μαύρου. Διατίθεται μόνο η έγχρωμη αντιγραφή.
Απαγόρευση εκτύπωσης Άσπρου & Μαύρου. Διατίθεται μόνο η έγχρωμη εκτύπωση.
Αδυναμία ανάλυσης του πιστοποιητικού του διακομιστή πιστοποίησης.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του τύπου προορισμού από τους προορισμούς που έχουν καταχωριστεί σε μια ομάδα.
Αδυναμία εύρεσης του σημείου πρόσβασης.
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση. Ενδεχομένως να έχει τοποθετηθεί κασέτα που δεν είναι Canon ή γνήσια.
Αδυναμία εκτύπ δεδομέν ΛΨ.
Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ. Βεβαιωθείτε ότι το φαξ εστάλη σωστά από τον αποστολέα.
Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της εικόνας.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή, επειδή έχουν καθοριστεί πάνω από ένας προορισμός.
Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός προορισμών ομάδων ή πολλαπλών προορισμών ταυτόχρονα.
Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός προορισμών ομάδας σε αγκίστρωση.
Αδυναμία χρήσης αυτών των ρυθμίσεων. Απαγορεύεται η αποστολή στον συγκεκριμένο προορισμό.
Σφάλμα επικοινωνίας κασέτας Ίσως χρησιμοποιείται μη αυθεντική κασέτα ή κασέτα εκτός Canon.
Σφάλμα επικοινωνίας κασέτας. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση. Έχει τοποθετηθεί κασέτα που δεν είναι Canon ή γνήσια.
Αλλάξτε το συνθηματικό πιστοποίησης.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας.
Απαγόρευση έγχρωμης αντιγραφής. Διατίθεται μόνο αντιγραφή Άσπρου & Μαύρου.
Απαγόρευση έγχρωμης εκτύπωσης. Διατίθεται μόνο εκτύπωση Άσπρου & Μαύρου.
Απαγόρευση αντιγραφής.
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση.
Αδυναμία σύνδεσης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις PSK.
Αδυναμία σύνδεσης. Έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης.
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση μέσω Εύκολης σύνδεσης μέσω Η/Υ. Θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.
Αδυναμία σύνδεσης μέσω του ασύρματου LAN. Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στη θέση OFF και ON και κατόπιν διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ξανά.
Αδυναμία σύνδεσης μέσω WPS. Περιμένετε λίγο και κατόπιν διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις.
Δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση συνδέσεων από ασύρμ. συσκευές.
Αδυναμία εκτέλεσης καθαρισμού.
Αδυναμία εκτέλεσης διόρθωσης.
Αδυναμία εκτέλεσης πιστοποίησης Ανοιχτού συστήματος. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP.
Αδυναμία εκτέλεσης πιστοποίησης Κοινόχρηστου κλειδιού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP.
Η Άμεση Σύνδεση τερματίστηκε.
Η Εύκολη σύνδεση μέσω Η/Υ τερματίστηκε λόγω χρονικού ορίου Θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.
Τέλος διάρκειας ζωής κασέτας.
Απαγόρευση αποστολής φαξ.
Σφάλμα πιστοποίησης Google Cloud Print
Σφάλμα επικοινωνίας Google Cloud Print
Τοποθ. χαρτί.
Χαμηλή στάθμη μελάνης
Μνήμη Πλήρης (Ασφαλής Εκτύπωση)
Μνήμη Πλήρης (Παράβλεψη Σφάλματος)
Απαγόρευση εκτύπωσης από μέσα μνήμης.
Δεν υπάρχει απόκριση από τον προορισμό.
Δεν υπάρχει απόκριση από τον κεντρικό υπολογιστή.
Εμπλοκή χαρτιού.
Ασυμφωνία Μεγέθ. και Ρυθμ. χαρτιού
Προετοιμασία κασέτας.
Απαγόρευση εκτύπωσης.
Απαγόρευση απομακρυσμένης σάρωσης.
Απαγόρευση σάρωσης.
Ορίστε τις σωστές πληροφορίες πιστοποίησης.
Ορίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για πιστοποίηση.
Απαγορεύεται ο προσδιορισμός και η αποθήκευση νέων προορισμών.
Το πιστοποιητικό του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας έχει λήξει.
Το πιστοποιητικό του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας δεν είναι ορθό.
Απαγόρευση του υπολογιστή.
Ο αριθμός φαξ έχει πάρα πολλά ψηφία.
Η μνήμη είναι πλήρης.
Η μνήμη είναι πλήρης. Εισαγάγετε ξανά τις ρυθμίσεις τύπου του πρωτοτύπου.
Η μνήμη είναι πλήρης. Η σάρωση θα ακυρωθεί. Θέλετε να κάνετε εκτύπωση;
Ο αριθμός των εισαχθέντων χαρακτήρων είναι εσφαλμένος ή χρησιμοποιούνται μη έγκυροι χαρακτήρες.
Απαγόρευση της μνήμης USB.
Το κλειδί WEP δεν έχει οριστεί σωστά. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP.
Ορίστε τις απαραίτητες πληροφορίες για το πιστοποιητικό με το Remote UI.