> Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών > Πληροφορίες σχετικά με τις εμπλοκές χαρτιού > Εμπλοκές χαρτιού στον τροφοδότη
54WK-008

Εμπλοκές χαρτιού στον τροφοδότη

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αφαιρέσετε το πρωτότυπο.
Εάν υπάρχουν πρωτότυπα στον τροφοδότη, αφαιρέστε τα πρώτα. Έπειτα, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Μην αφαιρέσετε τραβώντας με δύναμη το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το μπλοκαρισμένο χαρτί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
1
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο πρωτότυπο από το κάλυμμα του τροφοδότη.
1
Ανοίξτε το κάλυμμα του τροφοδότη.
2
Τραβήξτε απαλά το πρωτότυπο.
3
Σηκώστε τον δίσκο πρωτοτύπων και τραβήξτε απαλά προς τα έξω το πρωτότυπο.
4
Κλείστε το κάλυμμα του τροφοδότη.
2
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο πρωτότυπο από την κάτω πλευρά του τροφοδότη.
1
Ανοίξτε τον τροφοδότη.
2
Τραβήξτε απαλά το πρωτότυπο.
3
Κλείστε προσεκτικά τον τροφοδότη.
3
Τοποθετήστε ξανά το πρωτότυπο.