> Άλλα προβλήματα > Ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία ή κατά τη διάρκεια εκτύπωσης
54WK-06F

Ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία ή κατά τη διάρκεια εκτύπωσης

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι υπάρχουν ξένα αντικείμενα στη συσκευή ή ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν και μπορεί να παρουσιάζεται έντονος ή ξαφνικός θόρυβος πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εκτύπωση, αυτό δεν συνιστά πρόβλημα ή δυσλειτουργία του μηχανήματος.

Υπάρχουν κομμάτια χαρτιού ή πλαστικής σακούλας ή οποιοδήποτε άλλο ξένο αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής;

Ελέγξτε εάν υπάρχουν κομμάτια χαρτιού ή πλαστικής σακούλας ή άλλα ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Είναι σωστά τοποθετημένο το χαρτί;

Ελέγξτε εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.

Είναι σωστά τοποθετημένες οι κασέτες γραφίτη;

Τοποθετήστε εκ νέου τις κασέτες γραφίτη.

Χρησιμοποιείτε αυθεντικές κασέτες γραφίτη Canon;

Για την αντικατάσταση των κασετών γραφίτη, πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσιες κασέτες γραφίτη της Canon.