> Προβλήματα με ασύρματη σύνδεση LAN > Δεν είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ ενσύρματου και ασύρματου δικτύου LAN
54WK-00W

Δεν είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ ενσύρματου και ασύρματου δικτύου LAN

Για εναλλαγή μεταξύ ενσύρματου και ασύρματου δικτύου LAN, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής και να διαμορφώσετε εκ νέου τις ρυθμίσεις δικτύου. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Εκτελέσατε λειτουργία εναλλαγής από τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής;

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της μεθόδου σύνδεσης χωρίς την εκτέλεση λειτουργίας εναλλαγής.

Είναι η συσκευή σωστά συνδεδεμένη σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο LAN;

Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο LAN.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Λάβετε υπόψη ότι, εάν αλλάξετε τη ρύθμιση σύνδεσης σε ασύρματη σύνδεση LAN από άλλη ρύθμιση (USB ή ενσύρματη σύνδεση LAN), θα πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης από τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να τα εγκαταστήσετε εκ νέου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.