> Προβλήματα με την αντιγραφή/εκτύπωση > Χαμηλή πυκνότητα αντιγραφής
54WK-01C

Χαμηλή πυκνότητα αντιγραφής

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι η επιφάνεια σάρωσης ή ο τροφοδότης είναι λερωμένα ή ότι οι ρυθμίσεις αντιγραφής δεν είναι σωστές. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Μήπως η επιφάνεια σάρωσης ή ο τροφοδότης είναι λερωμένα;

Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης ή τον τροφοδότη.

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις αντιγραφής;

Από τα στοιχεία ρύθμισης αντιγραφής, ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την ποιότητα εικόνας και τη ρύθμιση πυκνότητας. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Αλλάξατε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αντιγραφής;

Εάν αλλάξατε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από την επιλογή <Αλλαγή προεπιλ. ρυθμίσεων (Αντιγραφή)>, αρχικοποιήστε τις ρυθμίσεις για να επαναφέρετε τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες.