> Προβλήματα με την αντιγραφή/εκτύπωση > Δεν εμφανίζονται τα έγγραφα στην οθόνη επιλογής αρχείων (Ασφαλής εκτύπωση)
54WK-019

Δεν εμφανίζονται τα έγγραφα στην οθόνη επιλογής αρχείων (Ασφαλής εκτύπωση)

Όταν εξαντλείται ο ελεύθερος χώρος στη μνήμη, τα έγγραφα δεν εμφανίζονται στην οθόνη για επιλογή αρχείων. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
Εάν υπάρχει στην ουρά μια εργασία, περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εργασία.
Εάν έχει αποθηκευτεί στη μνήμη ένα ληφθέν έγγραφο, εκτυπώστε το ή διαγράψτε το.
Εάν υπάρχουν ασφαλή έγγραφα αποθηκευμένα στη μνήμη, εκτυπώστε τα.
Χωρίστε τα έγγραφα που αποτελούνται από πολλές σελίδες σε πολλές ενότητες πριν από την εκτύπωση.
Μειώστε την ανάλυση εκτύπωσης.