> Προβλήματα με το φαξ/τηλέφωνο > Δεν είναι δυνατή η αυτόματη εναλλαγή μεταξύ τηλεφώνου και φαξ
54WK-01S

Δεν είναι δυνατή η αυτόματη εναλλαγή μεταξύ τηλεφώνου και φαξ

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι η κατάσταση λήψης ή οι ρυθμίσεις λήψης είναι λανθασμένες ή ότι εξαντλείται ο ελεύθερος χώρος στη μνήμη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι ρυθμισμένη η συσκευή για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ τηλεφώνου και φαξ;

Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση λήψης έχει οριστεί σε <Φαξ/Τηλ (Αυτόματη αλλαγή)>, <Τηλεφωνητής> ή <Διακ δικτύου>.
Εάν έχει οριστεί η επιλογή <Τηλεφωνητής>, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνδεδεμένος τηλεφωνητής σε αυτήν τη συσκευή και ότι ενεργοποιείται με ηχητικό μήνυμα απόκρισης που έχει καταγραφεί σωστά.

Εξαντλείται ο ελεύθερος χώρος στη μνήμη;

Εκτυπώστε, στείλτε ή διαγράψτε τα περιττά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.

Μήπως η ρύθμιση του στοιχείου <Χρόν έναρξης κουδουν> είναι πολύ μικρή;

Εάν η ρύθμιση του στοιχείου <Χρόν έναρξης κουδουν> είναι πολύ μικρή, η λήψη φαξ ενδέχεται να μην εντοπιστεί, με αποτέλεσμα το κουδούνισμα του εξωτερικού τηλεφώνου. Ορίστε το στοιχείο <Χρόν έναρξης κουδουν> σε αρκετά μεγάλη τιμή.

Μήπως είναι κακή η κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής;

Εάν είναι κακή η κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής, αλλάξτε τη ρύθμιση του στοιχείου <Ταχύτητα έναρξης ΛΨ>.

Υποστηρίζει η συσκευή αποστολής σήμα αναγνωριστικού φαξ (σήμα CNG);

Με εισερχόμενη κλήση από συσκευή που αδυνατεί να μεταδώσει σήμα αναγνωριστικού φαξ δεν είναι δυνατή η μετάβαση αυτής της συσκευής στην κατάσταση λήψης φαξ. Λάβετε το φαξ με χειροκίνητη λειτουργία.