> Προβλήματα με το φαξ/τηλέφωνο > Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση των ληφθέντων φαξ
54WK-01R

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση των ληφθέντων φαξ

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι οι κασέτες γραφίτη έχουν ολοκληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Τοποθετήστε χαρτί στο οποίο το ληφθέν έγγραφο φαξ μπορεί να εκτυπωθεί σωστά.
Ελέγξτε τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού.

Είναι σωστά τοποθετημένες οι κασέτες γραφίτη;

Τοποθετήστε εκ νέου τις κασέτες γραφίτη.

Έχει εξαντληθεί η διάρκεια ζωής κάποιας κασέτας γραφίτη;

Ελέγξτε την ποσότητα που απομένει στην κασέτα γραφίτη.

Εάν δεν είναι δυνατή η εκτύπωση 2 όψεων του ληφθέντος εγγράφου

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση 2 όψεων του ληφθέντος εγγράφου φαξ.