> Προβλήματα με το φαξ/τηλέφωνο > Τα ληφθέντα φαξ δεν βγαίνουν καθαρά
54WK-01L

Τα ληφθέντα φαξ δεν βγαίνουν καθαρά

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι η περιοχή σάρωσης της συσκευής αποστολής είναι λερωμένη ή ότι οι ρυθμίσεις λήψης αυτής της συσκευής είναι λανθασμένες. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι λερωμένη η περιοχή σάρωσης της συσκευής αποστολής;

Ζητήστε από τον αποστολέα να ελέγξει εάν η περιοχή σάρωσης της συσκευής του είναι λερωμένη.

Λείπει μέρος του περιεχομένου της ληφθείσας σελίδας;

Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με τις άκρες του χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτυπώσει σε χαρτί κατάλληλου μεγέθους.
Ορίστε την επιλογή <Χρήση σμίκρυνσης μεγέθ ΛΨ> σε <On>.