> Προβλήματα με το φαξ/τηλέφωνο > Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ
54WK-01F

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι κάποια άλλη εργασία αποστέλλεται ή λαμβάνεται ή ότι οι ρυθμίσεις αποστολής φαξ είναι λανθασμένες. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι σωστά τοποθετημένο το πρωτότυπο;

Τοποθετήστε σωστά το πρωτότυπο.

Έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα;

Εκτυπώστε και ελέγξτε μια Αναφορά Διαχείρισης Επικοινωνίας.

Έχει ρυθμιστεί σωστά η γραμμή τηλεφώνου;

Ελέγξτε εάν η γραμμή τηλεφώνου έχει ρυθμιστεί σωστά.

Στέλνετε φαξ στο εξωτερικό;

Εισαγάγετε παύσεις στον αριθμό φαξ.
Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Ταχύτητα έναρξης ΑΠ>.

Έχουν οριστεί σωστά οι πληροφορίες προορισμού;

Ελέγξτε εάν οι πληροφορίες προορισμού έχουν οριστεί σωστά.

Μήπως στέλνετε και άλλο έγγραφο από τη μνήμη;

Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η αποστολή.

Είναι κατειλημμένη η εξωτερική γραμμή τηλεφώνου;

Περιμένετε μέχρι να ελευθερωθεί η γραμμή.

Ελέγξατε το περιβάλλον λήψης του προορισμού (συσκευή φαξ του παραλήπτη);

Ελέγξτε εάν η συσκευή φαξ του παραλήπτη είναι συμβατή με αυτήν τη συσκευή (εάν υποστηρίζει G3, για παράδειγμα).
Ελέγξτε εάν έχει τοποθετηθεί χαρτί στη συσκευή φαξ του παραλήπτη.
Ελέγξτε εάν η γραμμή φαξ του παραλήπτη είναι απασχολημένη.
Εάν η γραμμή φαξ του παραλήπτη είναι απασχολημένη, το στοιχείο «Αποτέλ.» στην Αναφορά Αποτελέσματος ΑΠ Φαξ δείχνει «Κατειλ/Δεν υπαρχ σήμ».

Χρησιμοποιείτε γραμμή οπτικών ινών για την αποστολή φαξ;

Η συσκευή είναι συμβατή με τη χρήση αναλογικών γραμμών. Εάν χρησιμοποιηθεί γραμμή οπτικών ινών ή τηλεφωνική γραμμή IP, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με το περιβάλλον σύνδεσης ή με τις συνδεδεμένες συσκευές. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον πάροχο γραμμής οπτικών ινών ή τηλεφωνικής γραμμής IP.