> Προβλήματα με το φαξ/τηλέφωνο > Τα σταλθέντα φαξ δεν βγαίνουν καθαρά
54WK-01J

Τα σταλθέντα φαξ δεν βγαίνουν καθαρά

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι η επιφάνεια σάρωσης ή ο τροφοδότης είναι λερωμένα ή ότι οι ρυθμίσεις αποστολής δεν είναι σωστές. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Μήπως η επιφάνεια σάρωσης ή ο τροφοδότης είναι λερωμένα;

Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης ή τον τροφοδότη. Εάν τα αποτελέσματα δεν βελτιωθούν με τον καθαρισμό, η αιτία του προβλήματος μπορεί να είναι η συσκευή φαξ του παραλήπτη.

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις αποστολής;

Από τα στοιχεία ρύθμισης αποστολής, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Αλλάξατε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αποστολής;

Εάν αλλάξατε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από την επιλογή <Αλλαγή προεπιλ. ρυθμίσεων (Φαξ)>, αρχικοποιήστε τις ρυθμίσεις για να επαναφέρετε τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες.