> Προβλήματα με το φαξ/τηλέφωνο > Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ με τον καθορισμό του προορισμού στο ιστορικό αποστολών
54WK-01H

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ με τον καθορισμό του προορισμού στο ιστορικό αποστολών

Η οθόνη ιστορικού δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν υπάρχουν δεδομένα ιστορικού ή εάν η λειτουργία ιστορικού είναι περιορισμένη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Μήπως απενεργοποιήσατε τη συσκευή;

Η απενεργοποίηση της συσκευής προκαλεί τη διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων ιστορικού.

Ορίσατε την επιλογή <Απαγόρευση νέων προορισμών> σε <On>;

Εάν ορίσετε την επιλογή <On>, τα δεδομένα ιστορικού που αποθηκεύτηκαν πριν από τον ορισμό της επιλογής <On> διαγράφονται.

Ορίσατε την επιλογή <Περιορ εκ νέου απ από Ημερ> σε <On>;

Εάν ορίσετε την επιλογή <On>, δεν είναι δυνατός ο καθορισμός προορισμών από το ιστορικό.