> Προβλήματα με το φαξ/τηλέφωνο > Η ταχύτητα λήψης είναι χαμηλή
54WK-01U

Η ταχύτητα λήψης είναι χαμηλή

Επικοινωνήστε με τον αποστολέα για να ελέγξετε εάν η ρύθμιση ανάλυσης είναι σωστή.