> Προβλήματα με το δίκτυο > Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε κοινόχρηστο εκτυπωτή
54WK-00L

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε κοινόχρηστο εκτυπωτή

Ελέγξτε αν η συσκευή εμφανίζεται στους κοινόχρηστους εκτυπωτές του δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του διακομιστή εκτύπωσης.
Εάν δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου ή διακομιστή.