> Προβλήματα με το δίκτυο > Δεν είστε σίγουροι για τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP
54WK-00H

Δεν είστε σίγουροι για τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP

Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Προβολή ρυθμίσεων IPv4

<Έλεγχ Κατάστ> <Πληροφορίες Δικτύου> <IPv4> Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να εμφανίσετε Ελέγξτε τις ρυθμίσεις

Προβολή ρυθμίσεων IPv6

<Έλεγχ Κατάστ> <Πληροφορίες Δικτύου> <IPv6> Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να εμφανίσετε Ελέγξτε τις ρυθμίσεις