> Προβλήματα με τη σάρωση > Στα σαρωμένα έγγραφα διαφαίνεται η εικόνα της πίσω όψης
54WK-021

Στα σαρωμένα έγγραφα διαφαίνεται η εικόνα της πίσω όψης

Μπορεί να διαφαίνεται η εικόνα της πίσω όψης εάν δεν είναι σωστή η ρύθμιση πυκνότητας. Ελέγξτε εάν η ρύθμιση πυκνότητας είναι σωστή και, αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη ρύθμιση.