> Προβλήματα με τη σάρωση > Τα σαρωμένα έγγραφα είναι αχνά ή δείχνουν βρώμικα
54WK-020

Τα σαρωμένα έγγραφα είναι αχνά ή δείχνουν βρώμικα

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι η επιφάνεια σάρωσης ή ο τροφοδότης είναι λερωμένα ή ότι υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Μήπως η επιφάνεια σάρωσης ή ο τροφοδότης είναι λερωμένα;

Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης ή τον τροφοδότη.

Είναι καθαρή η σάρωση με άλλες εφαρμογές;

Εάν είναι καθαρή η σάρωση με άλλες εφαρμογές, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή ή το λογισμικό. Εγκαταστήστε εκ νέου το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή ή το λογισμικό.