> Προβλήματα με τη σάρωση > Δεν είναι δυνατή η σάρωση μέσω υπολογιστή
54WK-01Y

Δεν είναι δυνατή η σάρωση μέσω υπολογιστή

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι το πρωτότυπο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης σαρωτή. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι σωστά τοποθετημένο το πρωτότυπο;

Τοποθετήστε σωστά το πρωτότυπο.

Μήπως υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή ή το λογισμικό;

Εγκαταστήστε εκ νέου το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή ή το λογισμικό.

Είναι σωστή η ρύθμιση της ανάλυσης;

Εάν η ανάλυση είναι πολύ υψηλή, η σάρωση μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με το περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την ανάλυση και ελέγξτε εάν είναι δυνατή η σάρωση.