> Προβλήματα με τη σάρωση > Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση σαρωμένων εγγράφων στον υπολογιστή
54WK-01X

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση σαρωμένων εγγράφων στον υπολογιστή

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι το πρωτότυπο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή ότι υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι σωστά τοποθετημένο το πρωτότυπο;

Τοποθετήστε σωστά το πρωτότυπο.

Μήπως υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή ή το λογισμικό;

Εγκαταστήστε εκ νέου το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή ή το λογισμικό.