> Προβλήματα με τη σύνδεση USB > Η ενεργοποίηση της συσκευής ενεργοποιεί τον υπολογιστή
54WK-014

Η ενεργοποίηση της συσκευής ενεργοποιεί τον υπολογιστή

Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιβάλλον διασύνδεσης μεταξύ υπολογιστή Mac και αυτής της συσκευής με καλώδιο USB.
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η σύνδεση με διανομέα USB μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα.