> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Objevují se bílé skvrny
54WJ-063

Objevují se bílé skvrny

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že existuje problém s provozním prostředím. Zkontrolujte následující.

Používáte navlhlý papír?

Vyměňte ho za vhodný papír.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.

Dochází k vynechání toneru uprostřed tmavého textu nebo řádku?

Změňte nastavení možnosti <Režim vysoké vlhkosti>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může se sytost tisku měnit podle okolní vlhkosti.

Je zařízení nainstalované v prostředí, kde se rychle a výrazně mění teplota?

Pokud se v prostředí, kde je zařízení nainstalované, rychle mění teplota, dochází ke kondenzaci, která může způsobit vyblednutí nebo prosakování toneru v obrázcích a textu. Při nastavení možnosti <Režim odstranění rosení> na hodnotu <Zapnuto> se bude odstraňovat kondenzace uvnitř zařízení. Odstranění kondenzace se může provést automaticky kvůli změně teploty.
DŮLEŽITÉ
Při odstraňování kondenzace se nemusí tisk provést správně a může se vysunout prázdný papír.
Při nastavení možnosti <Zapnuto> je třeba nechat zařízení zapnuté, aby se zachoval účinek odstranění kondenzace.
V případě nastavení na <Zapnuto> je vypnuto nastavení funkce Auto Shutdown (automatické vypnutí).

Používáte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí?

Změňte nastavení možnosti <Režim vysoké vlhkosti>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může se sytost tisku měnit podle okolní vlhkosti.

Dochází v tonerových kazetách toner?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách a v případě potřeby tonerové kazety vyměňte.
Bez ohledu na zobrazenou úroveň toneru mohla tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti v důsledku okolním podmínek zařízení a zhoršení stavu materiálu v kazetě. Vyměňte tonerovou kazetu.