> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Papír se kroutí nebo mačká > Papír se mačká
54WJ-068

Papír se mačká

Možnou příčinou může být, že papír není správně vložený nebo že se nepoužívá vhodný papír. Zkontrolujte následující.

Je papír správně vložen?

Pokud množství založeného papíru přesahuje linku maximálního množství nebo pokud není papír správně srovnán, může dojít k jeho mačkání.

Používáte navlhlý papír?

Vyměňte ho za vhodný papír.

Dochází k tomuto problému při tisku na běžný nebo na tenký papír?

Změňte nastavení možnosti <Korekce pomačkání papíru>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být tisk vybledlý nebo rychlost tisku nižší.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.