> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Papír není správně podáván > Výtisky jsou našikmo
54WJ-06C

Výtisky jsou našikmo

Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, mohou být výtisky našikmo. Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.