> Odstraňování zachyceného papíru > Zachycení papíru > Zachycení papíru ve zdroji papíru
54WJ-03W

Zachycení papíru ve zdroji papíru

Zachycený papír odstraňte podle postupu odpovídajícího místu zachycení.
Víceúčelová přihrádka Zachycený papír ve víceúčelové přihrádce
Zásuvka na papír Zachycení papíru v zásuvce na papír

Zachycený papír ve víceúčelové přihrádce

Je-li v přihrádce vložený papír, nejprve jej vyjměte. Pokud zachycený papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění zachyceného papíru podle hlášení.
1
Jemně vytáhněte papír.
2
Vložte papír.
3
Až se na obrazovce zobrazí zpráva <Je odstraněn veškerý zachycený papír?>, vyberte možnost <Ano>.
POZNÁMKA
Když je zpráva stále zobrazena
Papír může být uvíznutý na jiných místech. Zkontrolujte jiná umístění a odstraňte případné zachycené papíry.

Zachycení papíru v zásuvce na papír

Pokud zachycený papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění zachyceného papíru podle hlášení.
1
Vysuňte zásuvku na papír.
DŮLEŽITÉ
Uchopte zásuvku na papír oběma rukama a opatrně ji vytáhněte. Jinak byste mohli zásuvku upustit a poškodit, pokud by šla vysunout nečekaně lehce.
2
Jemně vytáhněte papír.
Je-li připojen volitelný podávací modul pro zásuvku, stejným způsobem opatrně vytáhněte papír.
3
Zavřete zásuvku na papír.
4
Až se na obrazovce zobrazí zpráva <Je odstraněn veškerý zachycený papír?>, vyberte možnost <Ano>.
POZNÁMKA
Když je zpráva stále zobrazena
Papír může být uvíznutý na jiných místech. Zkontrolujte jiná umístění a odstraňte případné zachycené papíry.