> Problémy s připojením k bezdrátové síti LAN > Nelze přepínat mezi kabelovou sítí LAN a bezdrátovou sítí LAN
54WJ-04A

Nelze přepínat mezi kabelovou sítí LAN a bezdrátovou sítí LAN

Chcete-li přepnout mezi kabelovou sítí LAN a bezdrátovou sítí LAN, musíte z ovládacího panelu zařízení překonfigurovat nastavení sítě. Zkontrolujte následující.

Provedli jste přepnutí z ovládacího panelu zařízení?

Metodu připojení nelze změnit bez provedení přepnutí.

Je stroj správně připojen ke kabelové síti LAN nebo bezdrátové síti LAN?

Zkontrolujte, zda je stroj správně připojen ke kabelové síti LAN nebo bezdrátové síti LAN.
POZNÁMKA
Vezměte na vědomí, že pokud změníte nastavení připojení na připojení bezdrátové sítě LAN z ostatních nastavení (připojení přes USB nebo kabelovou síť LAN), musíte z počítače odinstalovat ovladače a znovu je nainstalovat. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.