> Problémy s připojením k bezdrátové síti LAN > Připojení je nestabilní (pomalé nebo nelze navázat)
54WJ-04F

Připojení je nestabilní (pomalé nebo nelze navázat)

Zkontrolujte stav síťového připojení nebo nastavení bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu.

Je stroj správně připojen k síti?

Zkontrolujte síťové připojení. Když se zařízení nemůže připojit k bezdrátové síti LAN

Zkontrolovali jste nastavení bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu?

Změňte kanály bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu. Pokud se používá více bezdrátových směrovačů nebo přístupových bodů, zabraňte interferenci rádiové frekvence nastavením samostatných kanálů jako „směrovač A: Ch.1, směrovač B: Ch.6, směrovač C: Ch.11.“
POZNÁMKA
Informace o kontrole nebo konfiguraci nastavení kanálu naleznete v návodech k použití bezdrátových směrovačů nebo přístupových bodů. Případně se obraťte na výrobce.
Pokud můžete změnit výstupní výkon vysílání bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, zvyšte ho.