> Odstraňování zachyceného papíru > Pokud se papír opakovaně zachycuje v přístroji
54WJ-082

Pokud se papír opakovaně zachycuje v přístroji

Možnou příčinou může být to, že ve stroji mohou být zbytky papíru nebo cizí předměty, nebo že papír není správně vložen. Zkontrolujte následující.

Jsou ve stroji zbytky papíru nebo cizí předměty?

Zkontrolujte, zda nejsou ve stroji zbytky papíru nebo cizí předměty.

Je papír správně vložen?

Prolistuje stoh papíru, aby jednotlivé listy nedržely při sobě.
Zkontrolujte, zda je papír vložen správně.
Zkontrolujte, zda počet vložených listů papíru je odpovídající a zda je použit odpovídající papír.

Dochází ke zmačkání papíru během tisku na zadní straně papíru, který již byl natištěn (manuální oboustranný tisk)?

Vyrovnejte nerovnosti na natištěném papíru.
Vyberte pole [Tisknout na druhou stranu] na kartě [Zdroj papíru] ovladače tiskárny. V závislosti na nastavení ovladače tiskárny se [Tisknout na druhou stranu] nemusí zobrazit. Informace o jeho zobrazení najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
DŮLEŽITÉ
Pro tisk na zadní straně natištěného papíru můžete použít pouze papír, který patří k tomuto stroji. Nepoužívejte papír, který byl tištěn na jiné tiskárně / multifunkčním stroji.

Dochází k deformaci papíru také při vkládání papíru do volitelného podávacího modulu pro zásuvku?

Vytáhněte a potom znovu zasuňte podávací modul pro zásuvku.