> Jiné problémy > Po startu zařízení nebo během tisku se ozývá nepříjemný zvuk
54WJ-0E5

Po startu zařízení nebo během tisku se ozývá nepříjemný zvuk

Možnou příčinou mohou být cizí předměty uvnitř zařízení nebo to, že se nepoužívá vhodný papír. Zkontrolujte následující.
POZNÁMKA
Přestože může docházet k nepříjemným zvukům před tiskem, během tisku nebo po tisku, nejedná se o problém ani o poruchu zařízení.

Jsou ve stroji zbytky papíru, plastové sáčky nebo jiné cizí předměty?

Zkontrolujte, zda jsou ve stroji zbytky papíru, plastové sáčky nebo jiné cizí předměty.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.

Je papír správně vložen?

Zkontrolujte, zda je papír vložen správně.

Jsou tonerové kazety správně nainstalované?

Přeinstalujte tonerové kazety.

Používáte originální tonerové kazety Canon?

Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.