> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Výtisky jsou zbarveny do šeda
54WJ-056

Výtisky jsou zbarveny do šeda

Možnou příčinou je, že existuje problém s originálem nebo s operačním prostředím. Zkontrolujte následující.

Je na originálu barevné pozadí, je znečištěný nebo kopírujete originál, jako například noviny, který je na tenkém papíru, takže prosvítá text nebo obrázky na druhé straně?

Zkontrolujte originál a poté nastavte správnou sytost.

Ztmavne bílé pozadí?

Změňte nastavení <Sytost pozadí>. Změna nastavení hodnoty <Nastavit (Ruční)> může tento problém vyřešit.
POZNÁMKA
Barva originálu může mít negativní vliv na jiné části než pozadí.

Je přístroj instalován v odpovídajícím prostředí?

Instalujte stroj na patřičné místo.
Uložte tonerovou kazetu na dvě až tři hodiny na vhodné místo, poté tisk opakujte. Problém by to mohlo vyřešit. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.