> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Výtisky jsou vybledlé
54WJ-053

Výtisky jsou vybledlé

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že dochází toner v tonerových kazetách. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Zadejte rovněž správně nastavení velikosti a typu papíru.

Je zařízení nainstalované v prostředí, kde se rychle a výrazně mění teplota?

Pokud se v prostředí, kde je zařízení nainstalované, rychle mění teplota, dochází ke kondenzaci, která může způsobit vyblednutí nebo prosakování toneru v obrázcích a textu. Při nastavení možnosti <Režim odstranění rosení> na hodnotu <Zapnuto> se bude odstraňovat kondenzace uvnitř zařízení. Odstranění kondenzace se může provést automaticky kvůli změně teploty.
DŮLEŽITÉ
Při odstraňování kondenzace se nemusí tisk provést správně a může se vysunout prázdný papír.
Při nastavení možnosti <Zapnuto> je třeba nechat zařízení zapnuté, aby se zachoval účinek odstranění kondenzace.
V případě nastavení na <Zapnuto> je vypnuto nastavení funkce Auto Shutdown (automatické vypnutí).

Jsou výtisky vybledlé při tisku na obálky?

Při tisku na obálky s drsným povrchem mohou být výtisky vybledlé. Problém může vyřešit nastavení možnosti <Režim obálky s hrubým povrch.> na hodnotu <Zapnuto>. Rychlost tisku se však může snížit.
POZNÁMKA
<Režim obálky s hrubým povrch.> funguje pouze tehdy, když je typ papíru nastaven na <Obálka 2>.
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, bude nastavení <Korekce zkroucení papíru> vypnuto.

Dochází v tonerových kazetách toner?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách a v případě potřeby tonerové kazety vyměňte.
Bez ohledu na zobrazenou úroveň toneru mohla tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti v důsledku okolním podmínek zařízení a zhoršení stavu materiálu v kazetě. Vyměňte tonerovou kazetu.