> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Objevují se šmouhy a skvrny od toneru
54WJ-052

Objevují se šmouhy a skvrny od toneru

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že dochází toner v tonerových kazetách. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.

Objevují se šmouhy, když se zařízení používá v prostředí s nízkou vlhkostí?

Změňte nastavení možnosti <Režim nízké vlhkosti>. Efekt zlepšení je silnější, když je nastaven <Režim 2>, než když je nastaven <Režim 1>. Nejprve vyzkoušejte <Režim 1>.
POZNÁMKA
Pokud je nastavená hodnota <Režim nízké vlhkosti>, může být hustota tisku nižší nebo nerovnoměrná, když se zařízení používá v prostředí s vysokou vlhkostí.

Dochází v tonerových kazetách toner?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách a v případě potřeby tonerové kazety vyměňte.
Bez ohledu na zobrazenou úroveň toneru mohla tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti v důsledku okolním podmínek zařízení a zhoršení stavu materiálu v kazetě. Vyměňte tonerovou kazetu.