> Odstraňování zachyceného papíru > Zachycení papíru
54WJ-03E

Zachycení papíru

Pokud dojde k zachycení papíru, zobrazí se na obrazovce zpráva <Zachycený papír.>. Výběrem možnosti <Další> zobrazíte jednoduchá řešení.
Pokud potřebujete odstranit zachycený papír a postupy na displeji jsou obtížně pochopitelné, podívejte se do následujících částí.
Podavač Zachycení papíru v podavači
Víceúčelová přihrádka / zásuvka na papír Zachycení papíru ve zdroji papíru
Výstupní přihrádka Zachycení papíru v hlavní jednotce
Vnitřní prostor Zachycení papíru v hlavní jednotce
Duplexní transportní vodítko Zachycení papíru v hlavní jednotce
Zadní strana Zachycení papíru v hlavní jednotce
DŮLEŽITÉ
Při vyjímání zachyceného papíru zařízení nevypínejte
Pokud byste zařízení vypnuli, došlo by k odstranění právě tisknutých dat. Při přijímání faxových dokumentů buďte zvlášť opatrní.
Pokud se papír roztrhne
Odstraňte všechny kousky papíru, aby nemohlo dojít k jejich zachycení.
Pokud se papír opakovaně zachycuje v přístroji
Před vložením papíru do zařízení sklepněte hrany stohu papíru o rovnou plochu a zarovnejte okraje.
Zkontrolujte, zda papír odpovídá požadavkům zařízení.
Zkontrolujte, zda v zařízení nezůstaly zbytky zachyceného papíru.
Nevytahujte zachycený papír ze zařízení silou.
Pokud byste papír vytahovali silou, mohlo by dojít k poškození částí zařízení. Pokud nejste schopni papír vyjmout, kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo linku podpory společnosti Canon. Pokud problém nelze vyřešit