> Problémy s připojením k bezdrátové síti LAN > Identifikátor SSID bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, který se má používat, není zobrazen v seznamu přístupových bodů
54WJ-044

Identifikátor SSID bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, který se má používat, není zobrazen v seznamu přístupových bodů

Možnou příčinou je, že identifikátor SSID bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, který se má používat, není správný nebo není publikovaný. Zkontrolujte následující.

Je identifikátor SSID správný?

Zkontrolujte, zda je identifikátor SSID bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, který jste si zapsali, správný.

Je stroj správně připojen k síti?

Zkontrolujte síťové připojení. Pokud problém přetrvává i po kontrole, zda je připojení bezdrátové sítě LAN správné, zkontrolujte nastavení zabezpečení bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu. V případě potřeby překonfigurujte nastavení. Když se zařízení nemůže připojit k bezdrátové síti LAN

Zkontrolovali jste nastavení bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu?

Když je aktivován neviditelný režim*1 nebo odmítnutí připojení typu ANY*2, je možné, že identifikátor SSID se nezobrazuje. Nakonfigurujte nastavení připojení bezdrátové sítě LAN s ručním zadáním.
*1Funkce, která zakazuje automatickou detekci identifikátoru SSID bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu na jiných zařízeních.
*2Funkce, při níž bezdrátový směrovač nebo přístupový bod odmítá připojení v případě, že identifikátor SSID na připojovaném zařízení je nastaven na hodnotu „ANY“ nebo je prázdný.
Zkontrolujte, zda nejsou nastaveny jiné kanály než kanál Ch.1 až Ch.13. Pokud se používá více bezdrátových směrovačů nebo přístupových bodů, zabraňte interferenci rádiové frekvence nastavením samostatných kanálů jako „směrovač A: Ch.1, směrovač B: Ch.6, směrovač C: Ch.11.“
POZNÁMKA
Informace o kontrole nebo konfiguraci nastavení kanálu naleznete v návodech k použití bezdrátových směrovačů nebo přístupových bodů. Případně se obraťte na výrobce.