> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Opačná strana papíru je špinavá
54WJ-0AL

Opačná strana papíru je špinavá

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že je znečištěná fixační jednotka. Zkontrolujte následující.

Vložili jste papír, který je menší než rozměr tištěných dat?

Ověřte si, zda velikost papíru odpovídá velikosti tištěných dat.

Vyčistili jste fixační jednotku?

Vyčistěte fixační jednotku.